AERIFIKAČNÍ VIDLE S DUTÝMI HROTY - PROVZDUŠŇOVACÍ VIDLE - AERIFIKÁTORY - ÚPRAVA    TRÁVNÍKU - PROVZDUŠNĚNÍ TRÁVNÍKU - DUTÉ HROTY - AERIFIKAČNÍ HROTY - TRAVNÍ VIDLE        POMOC PRO TRÁVNÍKU - ZÁCHRANA TRÁVNÍKU - PRO TRÁVNÍK

Aerifikační vidle pro provzdušnění trávníku

Udělejte svému trávníku dobře, odmění se Vám. I váš trávník se potřebuje zhluboka nadechnout. Pokud mu s tím chcete pomoci, je třeba nasadit speciální zahradní techniku. K tomu Vám nabízíme skvělého pomocníka. Toto je jediná cesta ke skvělému greenu.

Obchodní podmínky nákupu

Smluvní strany

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetových stránek www.provzdusnovaci-vidle.cz mezi prodávajícím:

Marek Izera (dále též prodávající)
Místo podnikání: Vlárská 1400/42, 104 00 Praha10
IČ: 74633333
Email: www.provzdusnovaci-vidle.cz
Tel: +420 605 590 424

a

kupujícím:

Fyzickou nebo právnickou osobou, která nakupuje zboží z internetových stránek www.provzdusnovaci-vidle.cz (dále též kupující).

Uzavření smlouvy

Zboží je možné objednat prostřednictvím objednávkového formuláře, telefonu, či emailu.

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky je prováděno emailem do jednoho pracovního dne po odeslání objednávky. Daňový doklad obdrží zákazník vždy se zbožím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Zároveň tím akceptuje cenu zboží, způsob dopravy a platební podmínky.

Dodací podmínky

Provzdusnovacividle.cz doručují zboží do České republiky.

Zboží bude doručeno kupujícímu do 4 pracovních dnů od přijetí objednávky, je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, je dodací lhůta 3 týdny. V případě individuálních zakázek je doba lhůta stanovena po domluvě.

V případě, že zboží, které je uvedeno skladem, v dané variantě naskladněno není, bude kupující o tomto stavu do druhého dne informován. Kupující může objednávku zrušit. Zboží bude objednáno až poté, co kupující změnu přijme.

Dopravu zajišťuje Česká pošta. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy.

Cena za dopravné je 89 Kč v případě platby pomocí bankovního převodu na účet prodávajícího: č. ú.: 153976899/0600 při platbě v CZK, 135 Kč v případě platby na dobírku. Cena za dopravné na Slovensko bude stanovena individuálně. Na Slovensko na dobírku nezasíláme. Na dobírku prodávající zasílá pouze zboží, které je skladem.

Závady zjistitelné při doručení

V případě zjištění závad na zásilce je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci a ihned u něj zahájit reklamační řízení. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. Na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Nepřevzetí zboží

V případě, že kupující odmítne zboží převzít (z jiného důvodu než skutečného poškození zboží), může vůči němu uplatnit prodávající smluvní pokutu ve výši 15% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V těchto 14 dnech je kupující povinen vrátit prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu info@pekne-veci.cz, nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet).

Reklamace

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Je-li uvedena expirace, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Informace o expiraci jsou uvedena u jednotlivých produktů sloužícím ke spotřebě.

Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká při zacházení nebo použitím, které je v rozporu s návodem či obvyklými postupy (zejména mechanické poškození, nevhodná údržba oděvů apod.). V případě neoprávněné reklamace je zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.

Reklamace kupující zasílá na výše uvedenou adresu.

Ochrana osobních údajů

Osobní data, která jsou součástí objednávky, jsou chráněna proti zneužití. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám vyjma dopravců. I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Kupující souhlasí s archivováním těchto údajů o něm a jím uzavřených obchodech v souvislosti s provozováním internetových stránek.

Jiná ustanovení

V případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena, nebo není dočasně k dispozici, bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Cena je kupujícímu potvrzena potvrzením objednávky. V případě, že je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

Smluvní vztahy podléhají platným zákonům na území ČR, zejména z. č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník). Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou

Fakturační údaje

Marek Izera

Vlárská 1400/42

104 00 Praha 10 Uhříněves

IČ 746 33333 

DIČ CZ7505132745

jsem plátce DPH

Kontakt

+420 605 590 424
www.provzdusnovaci-vidle.cz
info@pekne-veci.cz

Mohlo bys zajímat

Široká nabídka českých, moravských i světových vín zde.

Antonio Banderas - skvělá vína z vinařství známého herce zde.

Tvorba malovaných obrázků na stěnu dětských pokojíčků zde.

Zpět na začátek  ¦  Objednávka  ¦  Obchodní podmínky  ¦  Moravské víno  ¦  Malované pro děti  ¦  Home